شیوه تزریق پلاستیک یکی از مهم ترین و پرکاربردترین روش های شکل دهی پلاستیک و تولید محصولات پلاستیکی در صنایع محسوب می شود.

در این روش ماده ی اولیه که از انواع ترموپلاست ها می باشد، طی عملیات خاص به داخل کویتیهای قالب رانده شده و پس از خنک کاری  از قالب بیرون می آید.

یک ماشین تزریق از سه قسمت اصلی تشکیل شده است :

1-قالب

2-Clamping

3-فاز تزریق

Clamping قسمتی از دستگاه را شامل میشودکه درحین پروسه تزریق قالب را بسته نگه می دارد و پس از آن باز می کند. اساسا قالب ها از دونیمه تشکیل می شوند که در هنگام تزریق باید توسط این بخش در کنار هم قرار گیرند.

(تزریق) Injection

در فاز تزریق مواد پلاستیک که معمولا به فرم گرانول می باشد، وارد قیفی در قسمت بالایی دستگاه می شودو از آنجا وارد سیلندری می شوند که توسط هیترهایی احاطه شده است .گرانول ها  پس از حرارت دیدن به حالت مذاب یا رزین در می آیند.

در داخل سیلندر مواد به وسیله مارپیچی زیر و رو می شوند. با چرخش مارپیچ مواد نیز به سمت جلو رانده می شوند  و هنگامی که ماده کافی  در قسمت جلویی مارپیچ ذخیره شد ، عملیات تزریق توسط نازل صورت می گیرد  و مواد مذاب به داخل کویتیهای قالب رانده می شوند . سرعت و میزان فشار وارده به میزان چرخش مارپیچ و نیز قطر نازل بستگی دارد .

(اتوکردن قطعه) Dwelling

این مرحله شامل یک مکث در پروسه تزریق می شود تا هم مواد مذاب در  داخل کویتیها به صورت کامل پر شودو هم گازهای ایجاد شده از محفظه های تعبیه شده خارج شود .

(خنک کاری) Cooling

در این مرحله مواد مذاب خنک میشود تا به حالت جامد درآمده و قابلیت خروج از قالب را پیدا کند.

(باز شدن قالب) Mold Opening

در این قسمت بخش کلمپینگ از هم باز میشود تا دو نیمه قالب ها نیز از هم باز شوندو آماده بیرون اندازی شوند.

 (بیرون اندازی) Ejection

چند میله به همراه یک صفحه عملیات خروج قطعه از قالب را انجام می دهند.

دستگاههای موجود در بخش تزریق پلاستیک شرکت مهرمینا الکترونیک جهت ارائه خدمات به مشتری با مشخصات ذیل می باشد.

90 تن :

تناژگیره :90 تن

کورس بازشدن گیره :320 میلیمتر

فاصله بین میله های راهنما :360*360 میلیمتر

حداکثر ارتفاع قالب :380 میلیمتر

حداقل ارتفاع قالب:150 میلیمتر

160 تن:

تناژگیره :160تن

کورس بازشدن گیره:430 میلیمتر

فاصله بین میله های راهنما:470*470 میلیمتر

حداکثر ارتفاع قالب:520 میلیمتر

حداقل ارتفاع قالب:180میلیمتر

200 تن

تناژگیره :200 تن

کورس بازشدن گیره:490 میلیمتر

فاصله بین میله های راهنما:530*530 میلیمتر

حداکثر ارتفاع قالب:550 میلیمتر

حداقل ارتفاع قالب:200 میلیمتر

تمامی دستگاههای تزریق این مجموعه مجهز به کنترلر دمای مناسب و چیلرهای گازی 7تنی مجزا برای هردستگاه تزریق جهت تولید به بالاترین کیفیت ممکن می باشد.

خدمات تزریق پلاستیک